Viktig information till våra patienter om Coronavirus