Expedition Thule Air Base 2019

Oscar och Sonja tog en tur till Thule Air Base på Nordgrönland för att bistå flygbasen med god tandvård